Välkommen

Stiftelsen Pauvres Honteux har sin verksamhet i Östersunds kommun och verksamheten består i dag i att kunna lämna bidrag till behövande kvinnor boende och skrivna i Östersunds kommun.