Ansökan om bidrag

Stiftelsens ändamål är enligt stadgarna

att för i Östersund eller dess närmaste omnejd boende behövande kvinnor bereda möjlighet till bostäder i stiftelsens egna fastigheter och/eller lämna bidrag till deras uppehälle

Stiftelsens verksamhet består idag i att kunna lämna bidrag till behövande kvinnor boende och skrivna i Östersunds kommun.

Om bidrag beviljats tidigare, måste det gå minst två år innan nytt bidrag kan beviljas.

Observera att behovet av bidrag måste bestyrkas av god man, kurator, socialsekreterare etc.

Ladda ner ansökningsblanketten och skicka in den ifylld till:

Stiftelsen Pauvres Honteux, Mona Jonsson, Älgstråket 5, 831 43 Östersund

Ladda ner Ansökningsblankett